Hotpoint OL 1038 LI RFH (DS) Mode d'emploi

Naviguer en ligne ou télécharger Mode d'emploi pour Fours Hotpoint OL 1038 LI RFH (DS). Hotpoint OL 1038 LI RFH (DS) Instruction for Use Manuel d'utilisatio

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 36
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté4.7 / 5. Basé sur21 avis des utilisateurs
Vue de la page 0
OL 1038 LI RFH (CF)
OL 1038 LI RFH (DS)
English
Operating Instructions
OVEN
Contents
Operating Instructions,1
Warnings,2
Assistance,4
Description of the appliance,5
Description of the appliance,6
Installation,7
Start-up and use,9
Modes,10
Precautions and tips,14
Maintenance and care,15
Troubleshooting,16
Русскии
Руководство по эксплуатации
ДУХОВОЙ ШКАФ
Содержание
Руководство по эксплуатации,1
Предупреждения,2
Сервисное обслуживание,4
Описание изделия,5
Описание изделия,6
Установка,17
Включение и эксплуатация,19
Программы,20
Предосторожности и рекомендации,24
Техническое обслуживание и уход,25
Неисправности и методы их устранения,26
Қазақша
Пайдалану нұсқаулығы
ПЕШ
Мазмұны
Пайдалану нұсқаулығы,1
Ескертулер,3
Көмек,4
Құрылғы сипаттамасы,5
Құрылғы сипаттамасы,6
Орнату,27
Қосу және пайдалану,29
Тағам дайындау режимдері,30
Сақтандырулар мен кеңестер,34
Жөндеу және күтім,35
Ақаулықтарды жою,36
Vue de la page 0
1 2 3 4 5 6 ... 35 36

Résumé du contenu

Page 1 - Пайдалану нұсқаулығы

OL 1038 LI RFH (CF)OL 1038 LI RFH (DS) EnglishOperating InstructionsOVENContentsOperating Instructions,1Warnings,2Assistance,4Description of the appli

Page 2 - Предупреждения

10GBCooling ventilationIn order to cool down the external temperature of the oven, a cooling fan blows a stream of air between the control panel and t

Page 3 - Ескертулер

GB11ECO ProgrammeThe back heating element is turned on and the fan starts working, ensuring a smooth and uniform heat level inside the oven.This progr

Page 4 - Сервисное обслуживание

12GBProgramming delayed cooking! A cooking duration must be set before the cooking end time can be scheduled.! For the delayed programming to work pro

Page 5 - Құрылғы сипаттамасы

GB13Modes FoodsWeight(in kg)PreheatingManualStandard guide railsSliding guide railsMultilevel*1+11112 and 42 and 42 and 41 and 2/321 or 222 and 41 and

Page 6

14GBPrecautions and tips! This appliance has been designed and manufactured in compliance with international safety standards. The following warnings

Page 7 - Installation

GB15Maintenance and careSwitching the appliance offDisconnect your appliance from the electricity supply before carrying out any work on it.Cleaning t

Page 8

16GBThe “Clock button” and thedigits on the display flash.Problem Possible cause SolutionThe appliance has just been connected to theelectricity mains

Page 9 - Start-up and use

17RUУстановка! Важно сохранить данное руководство для его последующих консультации. В случае продажи, передачи изделия или при переезде на ново

Page 10 - Manual cooking modes

18RUПодсоединение сетевого шнура изделия к сети электропитанияУстановите на сетевой кабель нормализованную штепсельную вилку, расчитанную на нагрузку,

Page 11 - Programming cooking

19RUВключение и эксплуатацияВНИМАНИЕ! Духовой шкаф укомплектован системой блокировки решеток, позволяющей вынимать их из духовки не полностью

Page 12 - Practical cooking advice

2WarningsWARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less

Page 13 - Cooking advice table

20RUначало приготовления в 20:30. В 19:30 прервалось энергоснабжение. При возобновлении энергоснабжения необходимо вновь выполнить программирование).

Page 14 - Precautions and tips

21RU Программа ПИЦЦАВключаются нижний и круглый нагревательные элементы и вентилятор. Эта комбинация позволяет быстро нагреть духовку. Если используют

Page 15 - Sliding rack kit assembly

22RUПрограммирование приготовления! Запрограммировать приготовление можно только после выбора программы приготовления.! При выборе программы приго

Page 16

23RUПрограммы Продукты Вес(кг)ПредварительныйнагревРучной режимстандартныенаправляющиевыдвижныенаправляющиеОдновременноеприготовлениена несколькихуров

Page 17 - Установка

24RUПредосторожности и рекомендации! Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии с международными нормативами по безопасности. Необ

Page 18

25RUТехническое обслуживание и уходОтключение электропитанияПеред началом какой-либо операции по обслуживанию или чистке отсоедините изделие от сет

Page 19 - Включение и эксплуатация

26RU3. Закрепите две рамы с установленными направляющими в специальных отверстиях в стенках духового шкафа (см. схему). Отверстия левой направл

Page 20 - Программы

KZ27Орнату! Құрылғыны іске қоспастан бұрын осы нұсқаулық кітапшасын мұқият оқып шығыңыз. Мұнда құрылғыны қауіпсіз қолдану, орнату және оны күту тура

Page 21

28KZ! Орнатушы дұрыс ток байланысын орнатқанына және оның қауіпсіздік ережелеріне сәйкес екендігіне сенімді болуы қажет.Құрылғыны токқа қоспастан бұры

Page 22

KZ29Қосу және пайдалануЕСКЕРТУ! Пеш тартпаларды алып шығуға арналған және пештен шығып кетуіне жол бермейтін шектегіш жүйемен жабдықталған (

Page 23 - Таблица приготовления

3ЕскертулерЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін бөліктері жұмыс кезінде қызуы мүмкін. Қыздыру элементтеріне тимеуге назар аударыңыз. 8-ге толма

Page 24 - Предосторожности и

30KZ(мысалы: пісіру режимі 20:30-да басталуға бағдарламаланған. 19:30-да ток өшіп қалады. Қуат қайтадан берілгенде режимді қайта бағдарламалау қажет б

Page 25 - Техническое обслуживание и

KZ31ЭКО режиміАртқы жылыту элементі қосылған және желдеткіш жұмыс істей бастайды, пештің ішінде тегіс және қолайлы жылыту деңгейін қамтамасыз етеді.Бұ

Page 26 - Неисправности и методы их

32KZкерек.! Кешіктіріп бастау бағдарламасы дұрыс жұмыс істеуі үшін сағат дұрыс уақытқа орнатылған болуы тиіс.1. түймесін басып ұзақтық параметрі си

Page 27 - Токқа жалғау

KZ33Режимдер Тағамдар Салмағы(кг)Алдын алақыздыруҰсынылатынтемпература(°C)Пісіруұзақтығы(минут)ҚолменСтандартты бағыттауыш сырғытпаларЖылжымалы бағытт

Page 28

34KZСақтандырулар мен кеңестер! Бұл құрылғы халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сай өңделіп шығарылған. Төмендегі ескертулер қауіпсіздік

Page 29 - Қосу және пайдалану

KZ35Жөндеу және күтімҚұрылғыны өшіруКез келген бір жұмысты бастамастан бұрын құрылғыны тоқтан ажыратыңыз.Құрылғыны тазалау• Пештің алдыңғы ж

Page 30 - Тағам дайындау режимдері

36KZАқаулықтарды жою«Сағат түймесі» және дисплейдегі сандар жыпылықтайды.Бағдарламаланған пісіру режимі басталмайды.Тек жарықтығы жоғары «Сағат түймес

Page 31 - Пісіруді бағдарламалау

4AssistanceWarning:The appliance is tted with an automatic diagnostic system which detects any malfunctions. Malfunctions are signalled through messa

Page 32 - Тағам дайындау бойынша кеңес

5Description of the applianceOverall view1. POSITION 12. POSITION 23. POSITION 34. POSITION 45. POSITION 56. GUIDES for the sliding racks7. DRI

Page 33 - Тартпа позициясы

6Description of the applianceControl panel1. MANUAL COOKING MODE Icons 2. TEMPERATURE display3. TEMPERATURE icon4. DURATION icon5. TIME display6.

Page 34 - Сақтандырулар мен

GB7Installation! Please keep this instruction booklet in a safe place for future reference. If the appliance is sold, given away or moved, please make

Page 35 - Жөндеу және күтім

8GBConnecting the supply cable to the mainsInstall a standardised plug corresponding to the load indicated on the data plate (see table). The applianc

Page 36 - 04/2014 - XEROX FABRIANO

GB9Start-up and useWARNING! The oven is provided with a stop system to extract the racks and prevent them from coming out of the oven (1).As shown in

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire