Hotpoint ITWD 61252 G (PL) Mode d'emploi

Naviguer en ligne ou télécharger Mode d'emploi pour Machines à laver Hotpoint ITWD 61252 G (PL). Hotpoint ITWD 61252 G (PL) Instruction for Use Manuel d'utilisatio

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer

Résumé du contenu

Page 2

EN 8Recovering an object that falls between the drumand the tubIf an object accidentally falls between the drum and the tub, you can recover it thanks

Page 3 - INTENDED USE

EN 9AFTER SALES SERVICENo one is better placed to care for your Hotpoint appliance during the course of its workinglife than us - the manufacturer.Ess

Page 4

EN 10TROUBLESHOOTING GUIDEYour washing machine is equipped with automatic safety functions which detect and diagnose faults at an early stage and allo

Page 5 - INSTALLATION

EN 11If your washing machine has no display, check which of the previously described situations could be the origin of the fault and follow the corres

Page 6 - ELECTRICAL CONNECTION

PL 1ZALECENIA DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Niniejsza pralka przeznaczona jest wyłącznie do prania i wirowania bielizny w ilości, które na bieżąco z

Page 7 - PREPARATION OF THE LAUNDRY

PL 25. Deklaracja zgodności z normami UE• Pralka została zaprojektowana, wyprodukowana i jest sprzedawana zgodnie z wymogami bezpieczeństwa następuj

Page 8 - DETERGENTS AND ADDITIVES

PL 3OPIS PRALKI (Rys.1)a. Pokrywab. Szuflada na detergentyc. Bębend. Dostęp do pompy za filtreme. Naklejka serwisowa (za pokrywą filtra)f. Dźwignia do p

Page 9 - CARE AND MAINTENANCE

PL 4PRZED PIERWSZYM CYKLEM PRANIAAby usunąć resztki wody pozostałe po próbach fabry-cznych, zaleca się przeprowadzenie krótkiego cykluprania bez żadne

Page 10 - AFTER SPINNING

PL 5ŚRODKI PIORĄCE I ZMIĘKCZAJĄCEŚrodki piorące i dodatki do prania powinny być przechowywane w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu Nie stosować

Page 11 - AFTER SALES SERVICE

PL 6OBSŁUGA I KONSERWACJAZawsze należy odłączyć pralkę przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.Szuflada na proszekAby zapobiec odkłada

Page 12 - TROUBLESHOOTING GUIDE

a1bcdgefgAABABCD2 3 4567 8 911 121014 151316

Page 13 - F-12/2014

PL 7Wyjmowanie przedmiotu, który wpadł pomiędzy bęben a ściankę komoryJeżeli jakiś przedmiot wpadnie między bęben a ścianę komory,można go wyjąć dzięk

Page 14 - 4. Ogólne zalecenia

PL 8INSTRUKCJA USUWANIA USTEREKPralka jest wyposażona w różne automatyczne funkcje zabezpieczające, które szybko wykrywają i analizują awarie tak, aby

Page 15

PL 9Wskaźnik awarii świeciWskaźnik na wyświetlaczu (jeżeli jest dostępne)Opis - Przyczyny - Rozwiązania“Serwis”“bdd” (w przypadku pralek nie wyposażon

Page 16 - INSTALACJA

RU 1ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕНастоящая стиральная машина предназначена для стирки и отжима белья в количестве, которое используется в хозяйстве.• При

Page 17 - PRZYGOTOWANIE PRANIA

RU 25. Общие рекомендации• Не оставляйте машину подключенной к сети, когда она не используется. Закройте кран подачи воды.6. Декларация соответствия

Page 18 - ŚRODKI PIORĄCE I ZMIĘKCZAJĄCE

RU 3ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ (рис.1)a. Крышкаb. Дозатор моющих средствc. Барабанd. Выходное отверстие сливного насоса за фильтромe. Наклейка послепр

Page 19 - OBSŁUGA I KONSERWACJA

RU 4ПЕРЕД ПЕРВОЙ СТИРКОЙ Для слива воды, которая могла остаться в машине после испытаний на заводе - изготовителе, мы рекомендуем выполнить короткий ц

Page 20 - ODPOMPOWYWANIE RESZTEK WODY

RU 5МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ Храните моющие средства и добавки в сухом месте, недоступном для детей. Не используйте в машине растворители (скипидар,

Page 21 - INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK

RU 6ЧИСТКА И УХОДВсегда отключайте стиральную машину, прежде чем делать какие-либо обслуживания.Дозатор моющих средствДля предотвращения накапливания

Page 22 - Opis wskaźników awarii

RU 7Извлечение упавшего между барабаном и баком предметаЕсли между барабаном и баком случайно провалился какой-либо предмет, его можно достать через о

Page 23 - ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

EN 1INTENDED USE This washing machine is exclusively destined to wash and spin machine washable laundry in quantities which are usual for private hous

Page 24

RU 8СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕМы заботимся о своих покупателях и стараемся сделать сервисное обслуживание наиболее качественным. Мы постоянно совершенству

Page 25 - УСТАНОВКА

RU 9РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙВ данной стиральной машине предусмотрены автоматические защитные функции, позволяющие выявить сбои и определит

Page 26 - ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ К СТИРКЕ

RU 10Засветилась индукация неисправностиИндикация надисплее (если имеется)Описание - Причины - Способы устранения“Сервис” “bdd”(Если ваша машинане об

Page 29

AB17a17b28291819212322202425262730

Page 31

EN 2BEFORE USING THE WASHING MACHINE1. Remove the packaging and checka. Cut and remove the shrink-wrap.b. Remove the top protection and the protecti

Page 32

EN 3DESCRIPTION OF THE WASHING MACHINE (picture 1)a. Lidb. Detergent dispenserc. Drumd. Pump access behind filtere. After-Sales Service sticker (behind

Page 33

EN 4Do not use extension leads or multi sockets.Electrical connections must be made in accordance with local regulations.1) Warning - this washing ma

Page 34

EN 5BEFORE THE FIRST WASH CYCLE To remove any residual water used in testing by the manufacturer, we recommend that you carry out a short wash cycle w

Page 35

EN 6DETERGENTS AND ADDITIVES Keep detergents and additives in a safe, dry place out of the reach of children. Do not use any solvents (e.g. turpentin

Page 36 - W10767564

EN 7CARE AND MAINTENANCEAlways unplug the washing machine before doing any maintenance.Detergent dispenserClean the detergent dispenser regularly, at

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire